laatste dagen in gevangenis

Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 @ 15:02 , 1772 keer bekeken

De weken gingen voorbij en er was een heerlijk gevoel van opluchting over mij gekomen, een opluchting die waarschijnlijk voortkwam uit gewenning. Ik leed niet meer onder de aanwezigheid van de drie anderen. De wegeninspecteur had ons trouwens verlaten; op een middag was hij plotseling, na één enkel verhoor, vrijgelaten. Daarna was de meubelhandelaar uit Toulon aan de beurt gekomen. Maar in zijn geval hadden we niet gehoord waar hij heen ging. Anderen hadden hun plaatsen ingenomen: een oude boer uit Auvergne, een moeizaam sprekende man die een geur van vers gras met zich meebracht en in deze gevangenis als een vis op het droge was. Een eigenaar van een klein restaurant uit Bourgondië. Een jonge officier in actieve dienst.

Die officier was eindelijk een man: levendig, vrolijk, openhartig en enthousiast. Hij verzoende mij weer met het menselijke ras. Wel was ik al erg veranderd voordat hij kwam. Ik was niet langer de verwende, vroegrijpe jongen die ik geweest was. Ik verwachtte niet meer dat alle mensen waren zoals ik. Ik had voor mijn hoop een toevluchtsoord geschapen, opdat de adem van de mensen haar niet zou verstikken. Illusies zijn altijd sterker dan men denkt.
Op de avond van de 15de januari had ik mijn vriend de officier in een vlaag van geestdrift uitgelegd dat en waarom het onvermijdelijk was dat de Duitsers mij zouden vrijlaten. En terwijl hij anders zo voorzichtig en zelfs wantrouwend was, leek hij nu overtuigd. Sinds de nacht die aan mijn arrestatie was voorafgegaan had ik niet zo'n koorts gevoeld in mijn hoofd en hart.
De volgende morgen heel vroeg werd de deur geopend door een ss-luitenant. Hij keek op een lijst. Hij had haast. Hij noemde mijn naam. Ik had 10 minuten tijd om mij klaar te maken.


Jacques Lusseyran

Voor wie het verhaal gevolgd heeft. Hij zat dus in de gevangenis met drie medegevangenen met wie hij totaal geen contact kon maken, geen warme menselijkheid was te bespeuren of wakker te maken. Ja, dan voel je je eenzaam. Maar, een nieuwe fase komt eraan.

lieve warme groet Kagib


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.


Of maak zelf een Clubs account aan: