26 keer bekeken

Krishnamurti over Meesters afsluiting

 • dinsdag 24 januari 2023 @ 19:53
  #2
  reactie op (#1) kagib

  De Meester is een product van het geloof in de Meester, en wat we dan ervaren, wordt door dat geloof gevormd. Zo brengt het geloof in een bepaalde gedragslijn of een zekere ideologie wel datgene voort waarnaar we verlangden, maar tot welke prijs en ten koste van hoeveel leed! En als iemand grote capaciteiten bezit, wordt een geloof in zijn handen een machtig wapen, nog gevaarlijker dan tien geweren!

  Voor de meeste mensen heeft een geloof groter betekenis dan de feiten. Inzicht in dat wat is vereist geen geloof; integendeel, een geloof een denkbeeld, een vooroordeel belet ten enenmale inzicht. Toch hebben we onze geloven en dogma's liever, omdat die ons verwarmen, omdat die veelbelovend en bemoedigend zijn. Als we inzagen hoe onze geloven werken en waarom we ons eraan vastklampen, zou een van de voornaamste oorzaken van vijandigheid uit de wereld verdwijnen.

  Het verlangen om voor zich of voor een groep winst te behalen leidt tot onwetendheid en waanideeën, tot uiteindelijke ondergang en ellende. Dat verlangen is niet alleen op meer en meer materiële welstand gericht, maar ook op macht: op de macht die geld, die kennis, die identificatie verschaft. Alle verlangen naar méér is een begin van conflict en ellende.

  Dan trachten we die ellende te ontlopen door alle mogelijke manieren van zelfbedrog, door verdringing, door voor het begeerde iets anders in de plaats te stellen of door sublimatie; maar het verlangen blijft bestaan, zij het dan mogelijk op een ander vlak. Op welk vlak ook, verlangen blijft echter een bron van conflict en leed.

  Een van de eenvoudigste manieren om die te ontlopen is de goeroe, de Meester.  Anderen ontlopen dit via een politieke ideologie, met wat die aan actie te bieden heeft, andere door de zintuiglijke gewaarwordingen van ritueel en zelftucht.


  Krishnamurti

  Weer een duidelijke heldere analyse. 
  Een goede Meester kan natuurlijk een spiegel zijn die kan helpen in de spiegel van jezelf te kijken. Maar dat heeft niets te maken met geloof. 
  Een echte Meester laat zich ook niet adoreren hij of zij doet er gewoon alles aan om de mens zichzelf te laten zien, om te helpen dat ieder meer en meer voeling krijgt en zo vertrouwen met de Meester in zichzelf. Dan is er geen Meester meer nodig. 

  Uiteindelijk is dat ook waarom ik doe wat ik doe. Ik probeer jou te prikkelen dat je meer en meer voeling krijgt met dat ware Weten in jou, dat dit je meer en meer kan helpen en inspireren, het Weten in het hart. 

  lieve warme groet Kagib

 • dinsdag 24 januari 2023 @ 14:07
  #1

  De Meester is een product van het geloof in de Meester, en wat we dan ervaren, wordt door dat geloof gevormd. Zo brengt het geloof in een bepaalde gedragslijn of een zekere ideologie wel datgene voort waarnaar we verlangden, maar tot welke prijs en ten koste van hoeveel leed! En als iemand grote capaciteiten bezit, wordt een geloof in zijn handen een machtig wapen, nog gevaarlijker dan tien geweren!

  Voor de meeste mensen heeft een geloof groter betekenis dan de feiten. Inzicht in dat wat is vereist geen geloof; integendeel, een geloof een denkbeeld, een vooroordeel belet ten enenmale inzicht. Toch hebben we onze geloven en dogma's liever, omdat die ons verwarmen, omdat die veelbelovend en bemoedigend zijn. Als we inzagen hoe onze geloven werken en waarom we ons eraan vastklampen, zou een van de voornaamste oorzaken van vijandigheid uit de wereld verdwijnen.

  Het verlangen om voor zich of voor een groep winst te behalen leidt tot onwetendheid en waanideeën, tot uiteindelijke ondergang en ellende. Dat verlangen is niet alleen op meer en meer materiële welstand gericht, maar ook op macht: op de macht die geld, die kennis, die identificatie verschaft. Alle verlangen naar méér is een begin van conflict en ellende.

  Dan trachten we die ellende te ontlopen door alle mogelijke manieren van zelfbedrog, door verdringing, door voor het begeerde iets anders in de plaats te stellen of door sublimatie; maar het verlangen blijft bestaan, zij het dan mogelijk op een ander vlak. Op welk vlak ook, verlangen blijft echter een bron van conflict en leed.

  Een van de eenvoudigste manieren om die te ontlopen is de goeroe, de Meester.  Anderen ontlopen dit via een politieke ideologie, met wat die aan actie te bieden heeft, andere door de zintuiglijke gewaarwordingen van ritueel en zelftucht.


  Krishnamurti