21 keer bekeken

Jan onze liefde

 • zaterdag 01 augustus 2020 @ 19:54
  #2
  reactie op (#1) kagib

  Hoe meer karaktercultuur er in een mens is, hoe meer schoonheid aan liefde en liefdegedrag er door zulk een mens tentoon wordt gespreid. En er is geen sterveling op de aardbodem die niet op de een of andere wijze de liefde - althans enig liefdegevoel - kent. Hoe dan ook de liefde beweegt de wereld.
  Als wij dat zo zeggen en constateren: "De liefde beweegt de wereld," dan zeggen wij feitelijk ook: "De liefde houdt de dialectische openbaring, de natuur des doods in stand."
  Maar dat is toch verschrikkelijk? Dat zou toch duivels zijn? De liefde, die wezens-een is met uw gehele wezen, zou de natuur des doods in stand houden! Getuigt de bijbel niet: "God is liefde"? U aanvaardt wellicht dat uw liefdeaard beperkt, egocentrisch en besmet is, maar toch een karikaturaal overblijfsel is van het oorspronkelijke, van het goddelijke,dat verandert zodra u het pad gaat bewandelen.
  Nee, zegt Tao: De alopenbaring is niet menslievend. Zij kent geen liefde. En u kijkt elkaar vertwijfeld aan en zegt: Waar zit de fout? Door de eeuwen heen werd die vraag gesteld. Daarom doen wij het ook: Waar zit de fout? Moet onze liefde sekseloos zijn, of zo iets, algemener en gecultiveerder?

  Nee, zegt Tao: De alopenbaring kent geen mensenliefde, hoe dan ook.
  En hier stort nu een gehele wereld- en levensbeschouwing ineen en u voelt zich ontredderd.
  Wat wordt er van u verlangd? Niets! U kunt krachtens uw wezenswerkelijkheid niet anders dan uw bestemming volgen, met haar gehele psychologische acties en reacties. Zou u de psychologische werkingen van uw wezen op de een of andere wijze blokkeren, u zou in een onmogelijke toestand komen te verkeren. Hoe normaler u zich gedraagt, als entiteit ván deze natuur, ín de natuur, hoe beter en zuiverder het is. Doch dat neemt niet weg dat Tao niet menslievend is!
  Hieruit valt maar één conclusie te trekken, namelijk dat wanneer de bijbel over liefde spreekt en zegt: "God is liefde," er iets totaal anders wordt bedoeld dan u ermee kunt bedoelen. De liefde Gods is niet super-universeel of sekseloos, of zo iets. Ze is en bedoelt iets heel anders! Laat ons dit proberen te bewijzen.


  J. v Rijckenborgh

  Ja, dat is pittig wat hij hier uitwerkt. 
  Dat is de reden waarom ik lang geleden gestopt ben met heel veel activiteiten omdat ten diepste ervaarde wat hier staat. Enige wat ik deed was het wiel weer een zwenk geven zodat het blijft draaien. Terwijl dat wiel eigenlijk tot stilstand moet komen. 
  Toen heb ik ook veel teksten van mij weggedaan en ontstonden de teksten, inspiraties die ik nu al veel jaren deel. 
  En nog heeft het wel zin wat ik doe, geef ik jouw wiel niet alleen weer een zetje zodat je je weer even goed voelt.... 
  Nouja als je deze tekst diep tot je durft te spreken is dit allemaal voorbij.
  De Alopenbaring is niet menslievend. 
  De Alopenbaring wil dat ons wiel tot stilstand komt en de andere kant op gaat draaien. 
  Eigenlijk wil ik dat ook. 

  lieve zonnetjesgroet Kagib

 • zaterdag 01 augustus 2020 @ 13:46
  #1

  Hoe meer karaktercultuur er in een mens is, hoe meer schoonheid aan liefde en liefdegedrag er door zulk een mens tentoon wordt gespreid. En er is geen sterveling op de aardbodem die niet op de een of andere wijze de liefde - althans enig liefdegevoel - kent. Hoe dan ook de liefde beweegt de wereld.
  Als wij dat zo zeggen en constateren: "De liefde beweegt de wereld," dan zeggen wij feitelijk ook: "De liefde houdt de dialectische openbaring, de natuur des doods in stand."
  Maar dat is toch verschrikkelijk? Dat zou toch duivels zijn? De liefde, die wezens-een is met uw gehele wezen, zou de natuur des doods in stand houden! Getuigt de bijbel niet: "God is liefde"? U aanvaardt wellicht dat uw liefdeaard beperkt, egocentrisch en besmet is, maar toch een karikaturaal overblijfsel is van het oorspronkelijke, van het goddelijke,dat verandert zodra u het pad gaat bewandelen.
  Nee, zegt Tao: De alopenbaring is niet menslievend. Zij kent geen liefde. En u kijkt elkaar vertwijfeld aan en zegt: Waar zit de fout? Door de eeuwen heen werd die vraag gesteld. Daarom doen wij het ook: Waar zit de fout? Moet onze liefde sekseloos zijn, of zo iets, algemener en gecultiveerder?

  Nee, zegt Tao: De alopenbaring kent geen mensenliefde, hoe dan ook.
  En hier stort nu een gehele wereld- en levensbeschouwing ineen en u voelt zich ontredderd.
  Wat wordt er van u verlangd? Niets! U kunt krachtens uw wezenswerkelijkheid niet anders dan uw bestemming volgen, met haar gehele psychologische acties en reacties. Zou u de psychologische werkingen van uw wezen op de een of andere wijze blokkeren, u zou in een onmogelijke toestand komen te verkeren. Hoe normaler u zich gedraagt, als entiteit ván deze natuur, ín de natuur, hoe beter en zuiverder het is. Doch dat neemt niet weg dat Tao niet menslievend is!
  Hieruit valt maar één conclusie te trekken, namelijk dat wanneer de bijbel over liefde spreekt en zegt: "God is liefde," er iets totaal anders wordt bedoeld dan u ermee kunt bedoelen. De liefde Gods is niet super-universeel of sekseloos, of zo iets. Ze is en bedoelt iets heel anders! Laat ons dit proberen te bewijzen.


  J. v Rijckenborgh