21 keer bekeken

Jan de Alopenbaring is niet menslievend

 • vrijdag 31 juli 2020 @ 19:57
  #2
  reactie op (#1) kagib

  Tao is Eeuwig. Het wacht u reeds een eeuwigheid. Het zal een eeuwigheid op u wachten. Er zal geen tijd zijn waarin Tao niet is; Tao is ouderloos. Het was er voor de opperste God. Er zijn vele verhevenen, vele glorievolle broeders en zusters, die in majesteitelijke ontwikkeling onbegrijpelijk ver van ons zijn. Welnu achter die allen is Tao; boven de grootste van hen troont Tao.

  Wij plaatsen u thans voor het vijfde hoofdstuk vande Tao Te King:

  De alopenbaring is niet menslievend en alle dingen zijn voor haar als strooien honden.
  De wijze is niet menslievend en beschouwt het volk als strooien honden.

  De uitspraak: De alopenbaring is niet menslievend is voor u wellicht een ontstellend woord. Als dit woord waarheid behelst, stort wellicht een gehele wereld- en levensbeschouwing voor u in een afgrond. En inderdaad, dit ligt in de bedoeling van de aloude universele openbaring die wij de Tao te King noemen. Als u begrijpt wat Lao Tse hier wenst over te dragen, valt er heel wat in brokken. Dan wordt het wereldbeeld, dat de mensheid als een diorama om zich heen opgesteld zag, totaal verscheurd. Een wereldbeeld dat sinds mensenheugenis van generatie op generatie werd overgedragen.

  U hebt lief, u kent het wezen van de liefde in de een of andere vorm of radiatie. En wanneer wij daarbij alle lagere werkingen en aanzichten van liefde buiten beschouwing laten, dan kent u de liefde voor uw levenspartner, voor uw kind, voor uw gezin. Mogelijk ook voor een groep mensen, een volk of een ras. U hebt uw vrienden en vriendinnen, die u liefdevolle gevoelens toedraagt. En er is in u de zin voor humaniteit, in meerdere of mindere mate. Door deze humaniteitszin hebt u en kent u uw mensenliefde, uw ijver voor hen die in nood zijn, uw activiteit om de mensheid op een hoger plan te brengen, of andere gerichtheden die in dezelfde rubriek thuis horen.
  U weet dit alles. U weet dat al deze gerichtheden en uitingen van het liefdevolle mensenhart en de talloze gevolgen daarvan de mensheid doen leven. Het enige dat aan het gewone leven nog een sprankeltje waarde geeft is de liefdeopenbaring van de mens, hoe dan ook van aard en wezen. Indien de mens deze liefdeopenbaring niet kende, niet zou bezitten, zou het leven ondenkbaar en onmogelijk zijn en niet geaccepteerd kunnen worden.


  J. v Rijckenborgh

  Ja, dat is natuurlijk een opstapje naar wat hierna volgt en uitwerkt wat Lao Tse bedoeld met de strooien honden en zo. Want ja onze liefde is niet Tao is onze liefde die eindeloze uitdrukkingsvormen heeft en zo snel in iets anders kan veranderen. Dat is niet Tao dat zijn wij dat is ons leven waarin we bespeeld worden op alle mogelijke manieren. Totdat we genoeg hebben van dit spel. 

  lieve zonnetjesgroet Kagib

 • vrijdag 31 juli 2020 @ 14:18
  #1

  Tao is Eeuwig. Het wacht u reeds een eeuwigheid. Het zal een eeuwigheid op u wachten. Er zal geen tijd zijn waarin Tao niet is; Tao is ouderloos. Het was er voor de opperste God. Er zijn vele verhevenen, vele glorievolle broeders en zusters, die in majesteitelijke ontwikkeling onbegrijpelijk ver van ons zijn. Welnu achter die allen is Tao; boven de grootste van hen troont Tao.

  Wij plaatsen u thans voor het vijfde hoofdstuk vande Tao Te King:

  De alopenbaring is niet menslievend en alle dingen zijn voor haar als strooien honden.
  De wijze is niet menslievend en beschouwt het volk als strooien honden.

  De uitspraak: De alopenbaring is niet menslievend is voor u wellicht een ontstellend woord. Als dit woord waarheid behelst, stort wellicht een gehele wereld- en levensbeschouwing voor u in een afgrond. En inderdaad, dit ligt in de bedoeling van de aloude universele openbaring die wij de Tao te King noemen. Als u begrijpt wat Lao Tse hier wenst over te dragen, valt er heel wat in brokken. Dan wordt het wereldbeeld, dat de mensheid als een diorama om zich heen opgesteld zag, totaal verscheurd. Een wereldbeeld dat sinds mensenheugenis van generatie op generatie werd overgedragen.

  U hebt lief, u kent het wezen van de liefde in de een of andere vorm of radiatie. En wanneer wij daarbij alle lagere werkingen en aanzichten van liefde buiten beschouwing laten, dan kent u de liefde voor uw levenspartner, voor uw kind, voor uw gezin. Mogelijk ook voor een groep mensen, een volk of een ras. U hebt uw vrienden en vriendinnen, die u liefdevolle gevoelens toedraagt. En er is in u de zin voor humaniteit, in meerdere of mindere mate. Door deze humaniteitszin hebt u en kent u uw mensenliefde, uw ijver voor hen die in nood zijn, uw activiteit om de mensheid op een hoger plan te brengen, of andere gerichtheden die in dezelfde rubriek thuis horen.
  U weet dit alles. U weet dat al deze gerichtheden en uitingen van het liefdevolle mensenhart en de talloze gevolgen daarvan de mensheid doen leven. Het enige dat aan het gewone leven nog een sprankeltje waarde geeft is de liefdeopenbaring van de mens, hoe dan ook van aard en wezen. Indien de mens deze liefdeopenbaring niet kende, niet zou bezitten, zou het leven ondenkbaar en onmogelijk zijn en niet geaccepteerd kunnen worden.


  J. v Rijckenborgh