2-2-88 vervolg Ouspensky

Geplaatst op woensdag 06 december 2017 @ 14:11 , 64 keer bekeken

2-2-88 vervolg Ouspensky
BIJBELSE MYTHES

DE ZONDVLOED
De val der beschaving en vernietiging der cultuur. Verdelging overgrote deel mensdom als gevolg van rampen. Waarlijk waardevolle wordt gered volgens een vooraf beraamd plan. Kleine groep mensen ontkomt aan de algemene wet en redt alle belangrijke denkbeelden, verworvenheden van de ondergaande cultuur.
De mens kan in zichzelf Ark van Noach opbouwen (bewustwording, zelfverwezenlijking). Zij zullen dood overleven en opnieuw geboren worden.
Het individu kan alleen door contact met de innerlijke kern in zichzelf, zichzelf binden aan hogere bewustzijnsvormen (Oerkracht) en zo 'zaligheid ' verwerven.

TOREN VAN BABEL
Ondergang van de cultuur. Geloof in verstandelijke methoden, technische middelen, vaststaande instellingen. Onvermijdelijk breekt het moment aan waarop mensen elkaar niet meer willen begrijpen, spraakverwarring. Ieder streeft voor zijn eigen idealen, gemis van begrip wekt tweedracht, vijandigheid, strijd. Of er breekt een ogenblik aan in het bouwen van de toren dat de verschillende ikken het vertrouwen in elkaar verliezen, tegenstrijdigheden gaan zien in doeleinden en verlangens, beseffen dat zij geen gemeenschappelijk doel hebben. Dan moet de toren vallen.

Oude godsdiensten en mythen schilderden in het beeld van de oppermens altijd mensen hun hogere ik. Dit hogere ik of bewustzijn werd altijd voorgesteld als een wezen dat bijna losstond van de gewone mens, maar in zekere zin toch in hem leefde. Het hing van de mens zelf af of hij dichter bij dit wezen kwam, het werd, of zich ervan afwendde of brak.
De oppermens is een van de mogelijkheden die in de diepten van de mensenziel liggen. Het ligt aan de mens zelf of hij dit ideaal naderbij brengt dan wel van zich afwendt. Hangt niet van de tijd af maar van de houding van de mensen tegenover dit ideaal.

Ja, kracht weer terug, optimisme, vreugde. Met drama mooi stuk gespeeld. Verder intensief opgegaan in boek die de hele wereld op zijn kop zet maar ik ga mee in zijn visie. 's Avonds discussie over politiek, kapitalisme. Wel intensief, zwaar, maar ook heel interessant.

Kagib

De uitgesproken woorden:

http://we.tl/pvkcmn73yv


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: