gedachtenbeelden

Geplaatst op donderdag 09 november 2017 @ 16:43 , 38 keer bekeken

Zoals wij zagen moet de kandidaat voor het nieuwe bevrijdende leven in het proces van heiligmaking dat hij dient te doorleven allereerst het beeld van de onsterfelijke, hemelse, oorspronkelijke mens formeren. Door fundamentele levensverandering moet hij deze mentale conceptie, dit gedachtenbeeld, in zijn ademveld opbouwen.

Het is u wellicht bekend dat alle gedachtenbeelden van de mens in het ademveld worden opgenomen. Gedachten zijn dingen, het zijn lichtflitsen, lichtstoten van het brein. Deze lichtstralen zijn verbindingen van zeer ijle stof, die met heel fijne instrumenten zelfs weegbaar zijn. Aldus wordt het begrijpelijk dat gedachten dingen zijn, inderdaad stoffelijke vormen, doch van veel ijlere aard en bouw dan onze grof-materiële lichamen.
Deze gedachtenvormen blijven in of nabij het directe actieveld van hun scheppers. Met gedachtenvormen van dezelfde soort sluiten zich zich aaneen en worden daardoor steeds machtiger. Als men deze gedachtenwezens in het ademveld mentaal niet belevendigt en zij dus in rust zijn, zien zij eruit als wolkachtige formaties, die, evenals wolkenvormingen in de lucht, een duidelijke beweging vertonen.

Als wij een mens observeren, nemen wij waar hoe deze gedachtenvormen rechts van het lichaam, ter hoogte van het middel, ontstaan, opstijgen tot boven het hoofd, om dan weer links van het lichaam neer te dalen en te verdwijnen, wederom ter hoogte van het middel. Wanneer wij dus een ander gadeslaan, is deze circulatie te vergelijken met de gang van de wijzers van de klok; nemen wij dit proces bij ons zelf waar, dan is de beweging daaraan tegengesteld.

Deze gedachtenwolken moeten worden gevoed, omdat ze schepselen, levende wezens zijn. Gedachten zijn levende entiteiten van een bepaalde orde en klasse en zij zijn voor hun instandhouding aangewezen op de lichtkracht, de lichtstof, van het brein dat ze voortgebracht heeft. Daarom zullen deze wezen hun scheppers bidden, zo mogelijk zelfs dwingen, hen met dezelfde gedachtenkracht als waaruit zij werden geschapen, te voeden en in stand te houden. De wijze waarop deze dwang door uw gedachtenkinderen wordt uitgeoefend zullen wij u beschrijven.


Jan v. Rijckenborgh

Heel erg zichtbaar, concreet gemaakt wat gedachten eigenlijk zijn. Komt hierna dus nog een verdere uitwerking hiervan. 

lieve warme groet Kagib


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: