16 keer bekeken

Jan de Waarheid wint

 • dinsdag 15 mei 2018 @ 19:52
  #2
  reactie op (#1) kagib

  Waan is voorts hoogst besmettelijk, waan werkt epidemisch, omdat zij een astrale beïnvloeding is. En omdat het astrale veld uw levensveld is, uw ademveld, uw hemelveld, kan men de term 'strijd in de hemel' als een natuurwetmatig proces zien. Daarom zegt Hermes:
  'Als echter de schijn een instroming ontvangt van omhoog wordt zij een navolging van de waarheid. Zonder de kracht van omhoog blijft zij evenwel een leugen, een onwaarheid.

  Men kan dus, uitgaand van een astraal-ontstoken waan, zijn gehele omgeving vergiftigen, met dit gif anderen verderven, afspraken maken, wetten maken, verordeningen instellen, en anderen dwingen daarin te treden. Het gevolg moet dan wel een verergering van de tegengestelden zijn, een dramatischer verloop van de levensprocessen. Doch hoe zou het anders kunnen in de ontwikkeling van zulk een formidabele krankzinnigheid!  Dit waanleven kan vele malen een totaal ander karakter verkrijgen en ontaarden in een zeer wanhopige strijd, om dat wat onwaar is te handhaven, dwars door alles heen, of plotseling prijs te geven wat eeuwenlang vertroeteld werd als de hoogste waarheid. Men kan dit verwachten van alles wat fundamenteel leugen is. 

  Meestal wordt die waan dus pas gezien als alles instort, in een crisis, als dat waar de waan op gebaseerd was niet meer werkt. Eindeloze tekens gekregen maar steeds niet geluisterd, dan komen er meestal grovere maatregelen. Helaas werd ik bijna altijd op deze manier, de waan, het ego is zo hardnekkig. 
  En de tweede kolom:

  Zo zien wij twee mogelijkheden: een ontwikkelingsgang van het fundamenteel nog onware tot de volstrekte waarheid; óf een ontwikkelingsgang van het fundamenteel leugenachtige door waan, tot een volstrekte ondergang door bittere evaring, om aldus dan weer bij het fundamenteel onware uit te komen. Het is duidelijk dat in deze ontwikkelingsgang-der-krankzinnigheid een felle vijandschap gekoesterd wordt tegen alles en iedereen die de andere ontwikkelingsgang gaat. De negatieve reactie op de zesde straal veroorzaakt zulks. De waan is onwankelbaar van toewijding áán haar waan; het is astrale bezetenheid die altijd onwankelbaar maakt.
  Doch let erop: de waarheid kan nimmer worden gedood. Omdat zij vrij en onafhankelijk staat van schepping en schepsel. Zo zien wij uit de gehele historie hoe de waan en haar cultus de strijd heeft aangebonden tegen de waarheid, en hoe zij steeds verloren heeft en verliezen zal. Wereld en mensheid werden en worden van tijd tot tijd geteisterd door de gevolgen van de waan. Doch dit alles is niets vergeleken bij de heerlijkheid die u wacht, als u de waan, die ook u gevangen houdt, door volstrekte strijdloosheid neutraliseert.

  Helemaal waar de waan zal vroeg of laat het onderspit delven omdat de waan gespleten is en de Waarheid één. De waan is ook afhankelijk van zoveel omstandigheden om volgehouden te kunnen worden en de Waarheid is nergens van afhankelijk, de Waarheid is, is tijdloos. De waan wil niet ontmaskerd worden door de Waarheid zal er dus alles aan doen om waan te blijven maar eens zal de Waarheid alle waan oplossen in die Waarheid. 
  En dit is voor nu het afscheid van J. v. Rijckenborgh een reeks van boeken, de Egyptische Oergnosis van Hermes. Was pittig. Heb veel stukken die ik had over geslagen omdat ik toch ervaarde dat bv Almaas vaker veel eenvoudiger hetzelfde zegt. Ik hoop dat de selectie die ik geplaatst heb en mijn toelichtingen daarop toch van betekenis voor je waren. 

  lieve zonnetjesgroet Kagib

 • dinsdag 15 mei 2018 @ 16:23
  #1

  Waan is voorts hoogst besmettelijk, waan werkt epidemisch, omdat zij een astrale beïnvloeding is. En omdat het astrale veld uw levensveld is, uw ademveld, uw hemelveld, kan men de term 'strijd in de hemel' als een natuurwetmatig proces zien. Daarom zegt Hermes:
  'Als echter de schijn een instroming ontvangt van omhoog wordt zij een navolging van de waarheid. Zonder de kracht van omhoog blijft zij evenwel een leugen, een onwaarheid.

  Men kan dus, uitgaand van een astraal-ontstoken waan, zijn gehele omgeving vergiftigen, met dit gif anderen verderven, afspraken aken, wetten maken, verordeningen instellen, en anderen dwingen daarin te treden. Het gevolg moet dan wel een verergering van de tegengestelden zijn, een dramatischer verloop van de levensprocessen. Doch hoe zou het anders kunnen in de ontwikkeling van zulk een formidabele krankzinnigheid!  Dit waanleven kan vele malen een totaal ander karakter verkrijgen en ontaarden in een zeer wanhopige strijd, om dat wat onwaar is te handhaven, dwars door alles heen, of plotseling prijs te geven wat eeuwenlang vertroeteld werd als de hoogste waarheid. Men kan dit verwachten van alles wat fundamenteel leugen is.

  Zo zien wij twee mogelijkheden: een ontwikkelingsgang van het fundamenteel nog onware tot de volstrekte waarheid; óf een ontwikkelingsgang van het fundamenteel leugenachtige door waan, tot een volstrekte ondergang door bittere evaring, om aldus dan weer bij het fundamenteel onware uit te komen. Het is duidelijk dat in deze ontwikkelingsgang-der-krankzinnigheid een felle vijandschap gekoesterd wordt tegen alles en iedereen die de andere ontwikkelingsgang gaat. De negatieve reactie op de zesde straal veroorzaakt zulks. De waan is onwankelbaar van toewijding áán haar waan; het is astrale bezetenheid die altijd onwankelbaar maakt.
  Doch let erop: de waarheid kan nimmer worden gedood. Omdat zij vrij en onafhankelijk staat van schepping en schepsel. Zo zien wij uit de gehele historie hoe de waan en haar cultus de strijd heeft aangebonden tegen de waarheid, en hoe zij steeds verloren heeft en verliezen zal. Wereld en mensheid werden en worden van tijd tot tijd geteisterd door de gevolgen van de waan. Doch dit alles is niets vergeleken bij de heerlijkheid die u wacht, als u de waan, die ook u gevangen houdt, door volstrekte strijdloosheid neutraliseert.


  J. v. Rijckenborgh