7 keer bekeken

Kagibs dagboek

 • woensdag 03 januari 2018 @ 14:02
  #1

  Citaten David Spangler 1988
  H. 1 Wat is manifestatie
  - Verandering van vorm, toestand of voorwaarde.
  - Wat wij manifesteren bestaat al.
  - Omzetten van potentiële realiteit in actuele realiteit.
  - Spreken manifesterende energie. Taal bewust gebruiken, weten wat we zeggen en hoe. Taal zuinig gebruiken. Taal positief gebruiken zodat potentie behouden blijft en zelfs toeneemt.
  - Zoals ik in mijn hart denk zo ben ik. Zoals ik ben schep ik mijn wereld, trek ik mijn leefklimaat tot mij en manifesteer mijn zijn in verwantschap met het geheel.

  Dimensie Nieuwe Tijdperk:
  - Persoonlijkheid: Instrument om voedende ervaring op te doen, inademing.
  - Ziel: Instrument om haar Goddelijke natuur in het rijk van de vorm naar buiten te brengen en openbaren, uitademing.
  - Intuïtie, fundamentele wijze van waarnemen.
  - Manifestatie wordt een proces van uitdragen en verwerkelijken.
  - Oerbewustzijn wilsenergie: Ik ben die ik ben.
  - Ware wilskracht manifesteert de macht en het ritme van bewustzijn en alles wat op die kwaliteit en karakteristiek van dat ritme is afgestemd zal aangetrokken worden en zich in overeenstemming daarmee aansluiten.
  - Wil werkt als magneet die de overeenstemmende Goddelijke natuur uit het hart der dingen naar buiten brengt.
  - Gebruik echte wilskracht komt geen spanning te pas want aan jezelf zijn komt geen spanning te pas.
  - Het vermogen tot onderscheiden werkt als een Licht. Energie van het licht tezamen met wil en wijsheid fundament.
  - Ik ben die ik ben wordt de bron, de inwonende God, samenwerkend met God in de wereld, in het weten dat beide hetzelf-de zijn.

  David Spangler

  De uitgesproken woorden:

  http://we.tl/m0ukRG5fZu