11 keer bekeken

Jan God Eeuwigheid tijd wording

 • vrijdag 29 december 2017 @ 19:37
  #2
  reactie op (#1) kagib

  Alleen de zielgeboren mens die wederom binding heeft verkregen met het Geestveld en zijn Pymander gevonden heeft, is in staat tot werkelijke Godskennis door te dringen. 

  'God maakt de Eeuwigheid, de Eeuwigheid maakt de wereld, de wereld maakt de tijd, en in de tijd is de wording.'
  'Het goede, het schone, de zaligheid en de wijsheid zijn het wezen van God; het wezen der Eeuwigheid is onveranderlijkheid; het wezen der wereld is orde; het wezen van de tijd is veranderlijkheid; en het wezen van wording is leven.'

  Er zijn vijf manifestaties in de Alopenbaring:
  God, Eeuwigheid, wereld, tijd en wording.
  God, als de Bron, is de Geest, de Universele Geest, waarin niets anders is, waarvan dus niets anders uitgaat, dan het goede, het schone, de zaligheid en de wijsheid.
  Wat voortkomt uit die Oerbon der dingen is eeuwig, altijddurend, onveranderlijk, statisch, zowel in kracht als in vermogen. God en de Eeuwigheid, zo kan men zeggen, zijn zichzelve.
  De Eeuwigheid, als primaire openbaring Gods, openbaart het goede, het schone, de zaligheid en de wijsheid. Dat wil zeggen: de Universele Liefde, het hoogste Geluk, de volledige, volstrekte, alomtegenwoordige, alomvattende Kennis.
  Dit zijn de waarden die geen einde hebben. God stelt vanuit zichzelve de Eeuwigheid, en deze bezit waarden, die men in eenheid kan aanduiden als de liefde.

  De Universele Liefde Gods is alomtegenwoordig. In de Eeuwigheid die ons allen omvat houdt, existeert Zij als een stralingsvolheid, als een alomvattend veld. Ge moet de eeuwigheid niet ver weg denken. De Eeuwigheid is hier, en existentieel zoudt ge haar, en dus de Universele Liefde, volstrekt in het nu actueel kunnen omvatten en verkrijgen, daaraan deel kunnen hebben. Dat is geheel anders dan in onze dialectische staat.
  Het goede, het schone, de zaligheid en de wijsheid zijn in de Eeuwigheid alomtegenwoordig. Zoals een ruimte gevuld kan zijn met rozegeur, of met licht. Ge kunt u dan geen plaats indenken waar die geur of dat licht niet zou zijn. Zo is nu de Alopenbaring vervuld van God, gevuld met God. En dat feit als zodanig is Eeuwigheid, in de zin van duurzaamheid, altijddurend in onveranderlijke staat.

  Mooi, stem er helemaal mee in dat wat de Eeuwigheid is. 

  lieve warme groet Kagib

 • vrijdag 29 december 2017 @ 16:21
  #1

  Alleen de zielgeboren mens die wederom binding heeft verkregen met het Geestveld en zijn Pymander gevonden heeft, is in staat tot werkelijke Godskennis door te dringen. 

  'God maakt de Eeuwigheid, de Eeuwigheid maakt de wereld, de wereld maakt de tijd, en in de tijd is de wording.'
  'Het goede, het schone, de zaligheid en de wijsheid zijn het wezen van God; het wezen der Eeuwigheid is onveranderlijkheid; het wezen der wereld is orde; het wezen van de tijd is veranderlijkheid; en het wezen van wording is leven.'

  Er zijn vijf manifestaties in de Alopenbaring:
  God, Eeuwigheid, wereld, tijd en wording.
  God, als de Bron, is de Geest, de Universele Geest, waarin niets anders is, waarvan dus niets anders uitgaat, dan het goede, het schone, de zaligheid en de wijsheid.
  Wat voortkomt uit die Oerbon der dingen is eeuwig, altijddurend, onveranderlijk, statisch, zowel in kracht als in vermogen. God en de Eeuwigheid, zo kan men zeggen, zijn zichzelve.
  De Eeuwigheid, als primaire openbaring Gods, openbaart het goede, het schone, de zaligheid en de wijsheid. Dat wil zeggen: de Universele Liefde, het hoogste Geluk, de volledige, volstrekte, alomtegenwoordige, alomvattende Kennis.
  Dit zijn de waarden die geen einde hebben. God stelt vanuit zichzelve de Eeuwigheid, en deze bezit waarden, die men in eenheid kan aanduiden als de liefde.

  De Universele Liefde Gods is alomtegenwoordig. In de Eeuwigheid die ons allen omvat houdt, existeert Zij als een stralingsvolheid, als een alomvattend veld. Ge moet de eeuwigheid niet ver weg denken. De Eeuwigheid is hier, en existentieel zoudt ge haar, en dus de Universele Liefde, volstrekt in het nu actueel kunnen omvatten en verkrijgen, daaraan deel kunnen hebben. Dat is geheel anders dan in onze dialectische staat.
  Het goede, het schone, de zaligheid en de wijsheid zijn in de Eeuwigheid alomtegenwoordig. Zoals een ruimte gevuld kan zijn met rozegeur, of met licht. Ge kunt u dan geen plaats indenken waar die geur of dat licht niet zou zijn. Zo is nu de Alopenbaring vervuld van God, gevuld met God. En dat feit als zodanig is Eeuwigheid, in de zin van duurzaamheid, altijddurend in onveranderlijke staat.


  J. v Rijckenborgh