8 keer bekeken

Jan de Geest

 • donderdag 28 december 2017 @ 19:48
  #2
  reactie op (#1) kagib

  Als ge u kondt verheffen, bewust en klaar, in onze woning in het Vaderhuis-met-de-vele-woningen, zoudt ge zien en ervaren wat wij u, stamelend en primitief, hebben trachten duidelijk te maken. Ge zoudt ervaren dat veld van eenheid, van Geest en ziel, dat veld dat eeuwigheid is; onsterfelijkheid, alwetendheid, volkomen liefde, absolute goedheid, absolute eenheid, zonder enig besef van afgescheidenheid, een ruimtelijke onbegrensde eenheid die toch organisch, bewust en intelligent ervaren wordt.  De kandidaat die daar is binnen gegaan, is een Geestziel geworden, een deelhebber aan de oorspronkelijke geestorde van Jezus Christus.
  En nu kunt ge u voorstellen hoe absoluut juist het is, dat Jezus de Heer van Johannes den Doper zei:

  'Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan groter dan Johannes, maar de kleinste in het Koninkrijk der Hemelen is groter dan hij.'

  En tot dat Koninkrijk der Hemelen, tot dat Rijk dat nu in het levende heden aanwezig is, wordt gij geroepen, en alle hulp wordt u aangeboden. Want de Geest van de Paracleet is in alle Brandpunten, en in het gehele Levende Lichaam van de Jonge Gnosis werkzaam.

  'Het gaat om het levende heden,
  het gaat om het nu van vandaag.
  Daarom richten wij onze schreden
  naar het werk dat de Gnosis ons vraagt.'

  Ja, daar gaat het om, om die Verbinding te maken, Verbinding met de Eeuwigheid, Dat wat alles draagt en omvat in Liefde/Weten. 

  lieve warme groet Kagib

 • donderdag 28 december 2017 @ 17:44
  #1

  Als ge u kondt verheffen, bewust en klaar, in onze woning in het Vaderhuis-met-de-vele-woningen, zoudt ge zien en ervaren wat wij u, stamelend en primitief, hebben trachten duidelijk te maken. Ge zoudt ervaren dat veld van eenheid, van Geest en ziel, dat veld dat eeuwigheid is; onsterfelijkheid, alwetendheid, volkomen liefde, absolute goedheid, absolute eenheid, zonder enig besef van afgescheidenheid, een ruimtelijke onbegrensde eenheid die toch organisch, bewust en intelligent ervaren wordt.  De kandidaat die daar is binnen gegaan, is een Geestziel geworden, een deelhebber aan de oorspronkelijke geestorde van Jezus Christus.
  En nu kunt ge u voorstellen hoe absoluut juist het is, dat Jezus de Heer van Johannes den Doper zei:

  'Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan groter dan Johannes, maar de kleinste in het Koninkrijk der Hemelen is groter dan hij.'

  En tot dat Koninkrijk der Hemelen, tot dat Rijk dat nu in het levende heden aanwezig is, wordt gij geroepen, en alle hulp wordt u aangeboden. Want de Geest van de Paracleet is in alle Brandpunten, en in het gehele Levende Lichaam van de Jonge Gnosis werkzaam.

  'Het gaat om het levende heden,
  het gaat om het nu van vandaag.
  Daarom richten wij onze schreden
  naar het werk dat de Gnosis ons vraagt.'


  Jan v. Rijckenborgh