13 keer bekeken

Jan Gnosis

 • donderdag 28 december 2017 @ 19:44
  #2
  reactie op (#1) kagib

  Een levende, echte, warme belangstelling voor de Gnosis is niet uit de gewone natuur te verklaren. Immers onze gewone natuurstatus staat onder leiding van de natuur des doods. Maar hoe komen dan die andere niet-dialectische gedachten en gevoelens in ons? Die kunnen slechts van buitenaf tot ons gekomen zijn! Zij zijn in ons stelsel binnengebroken, en hebben op deze wijze onze mentaliteit in een andere richting gestuwd.
  Wanneer gij de geschetste toestand als de uwe herkent, zijt gij bezig uw bewustzijn vanuit het milt-lever-systeem op te trekken in het hart; en alleen zulk een bewustzijn is in staat gnostieke invloeden in het stelsel op te nemen. Het hart komt dan open voor de gnostieke radiaties. Deze vermengen zich met het bloed, dringen via de kleine bloedsomloop naar het hoofdheiligdom, en hebben een merkwaardige invloed op uw mentaliteit, zodat ge gedachten gaat denken, die niet corresponderen met de horizontale lijn van het gewone leven. Zo breekt de Gnosis binnen in het stelsel van de mens, en gaat daaraan een nieuw vermogen verlenen. Aanvankelijk slechts als een gedachteflits, waarbij een wilsstoot, een begeerte-impuls tot ons uitgaat om het heil dat in de Gnosis verborgen ligt, te mogen, te kunnen grijpen.

  Wanneer aldus de Gnosis bij ons binnenbreekt, wanneer gedachten in ons worden gewekt die niet uit het karma, niet uit de astrale sfeer, en evenmin uit het bloed der natuur, doch uit God geboren zijn, dan kunnen wij van stonde aan luisteren naar de stem van de ziel; mystiek gesproken: naar de stem van God. Dan staan wij in binding met het nieuwe astrale veld, met de Gnosis.

  Heel helder uitgelegd hoe dit proces gaat. Mbt dat de aanraking van Gnosis van buitenaf komt dat kan dus alleen als er binnenin een ontvangstkanaal is. Voorwaarde is een open hart, dan kan de her-kenning plaatsvinden, de Verbinding gemaakt worden. 

  lieve warme groet Kagib

 • donderdag 28 december 2017 @ 16:20
  #1

  Een levende, echte, warme belangstelling voor de Gnosis is niet uit de gewone natuur te verklaren. Immers onze gewone natuurstatus staat onder leiding van de natuur des doods. Maar hoe komen dan die andere niet-dialectische gedachten en gevoelens in ons? Die kunnen slechts van buitenaf tot ons gekomen zijn! Zij zijn in ons stelsel binnengebroken, en hebben op deze wijze onze mentaliteit in een andere richting gestuwd.
  Wanneer gij de geschetste toestand als de uwe herkent, zijt gij bezig uw bewustzijn vanuit het milt-lever-systeem op te trekken in het hart; en alleen zulk een bewustzijn is in staat gnostieke invloeden in het stelsel op te nemen. Het hart komt dan open voor de gnostieke radiaties. Deze vermengen zich met het bloed, dringen via de kleine bloedsomloop naar het hoofdheiligdom, en hebben een merkwaardige invloed op uw mentaliteit, zodat ge gedachten gaat denken, die niet corresponderen met de horizontale lijn van het gewone leven. Zo breekt de Gnosis binnen in het stelsel van de mens, en gaat daaraan een nieuw vermogen verlenen. Aanvankelijk slechts als een gedachteflits, waarbij een wilsstoot, een begeerte-impuls tot ons uitgaat om het heil dat in de Gnosis verborgen ligt, te mogen, te kunnen grijpen.

  Wanneer aldus de Gnosis bij ons binnenbreekt, wanneer gedachten in ons worden gewekt die niet uit het karma, niet uit de astrale sfeer, en evenmin uit het bloed der natuur, doch uit God geboren zijn, dan kunnen wij van stonde aan luisteren naar de stem van de ziel; mystiek gesproken: naar de stem van God. Dan staan wij in binding met het nieuwe astrale veld, met de Gnosis.


  J. v. Rijckenborgh